Lidmaatschap

 Het lidmaatschap kost 280 Euro per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 juli.

Bij een nieuw lidmaatschap binnen een verenigingsjaar wordt het tarief naar rato van de nog te spelen maanden berekend.

Eenmaal het lidmaatschap aangegaan verplicht je je tot de contributie van het hele jaar tenzij met het bestuur anders is afgesproken.

Er kan in speciale gevallen reductie op het tarief gevraagd worden aan het bestuur of spreiding van betaling.

Translate »